Sunday, 26 July 2015

Ekonomi : Penggunaan Meluas Prasarana Pengangkutan Sedia Ada Di Bawah RMK11

KUALA LUMPUR, 27 Julai (Bernama) -- Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK11) akan menumpukan kepada penggunaan meluas prasarana dan kemudahan pengangkutan sedia ada dengan penekanan utama kepada penyediaan, kualiti perkhidmatan dan penambahbaikan kapasiti yang lebih baik.

No comments:

Post a Comment